"Groeien door te leren. Leren door te trainen. Trainen door te reflecteren."

“De Heemhoeve”
Postbus 95
7490 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@heemhoeve.nl

Visie & missie 

57280815

Onze visie is dat onze kennis, ervaring en vaardigheden iets moeten toevoegen aan de wereld om ons heen. Als we daarin succesvol zijn, voegen we iets toe aan onszelf, en aan anderen.

Wij geloven dat elke mens vele mogelijkheden tot verandering in zich heeft. Essentieel daarbij is dat mensen zich blijven ontwikkelen. Zowel op professioneel als op persoonlijk gebied. Zoals een gezonde geest leeft in een gezond lichaam, zo heeft een “prettig werkend en goed functionerend” mens zijn effect op het goed functioneren van de organisatie. En andersom!

De missie van de Heemhoeve is organisaties beter laten functioneren door deze te begeleiden en te stimuleren bij het behalen van hun doelstellingen. Door ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van hun mensen, teams en de organisatie in het geheel.

Wij voelen ons thuis bij de overheid, semi-overheid en het bedrijfsleven. Opdrachtgevers zijn: gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven in de profit en non-profit sector en daarnaast specifiek organisaties werkzaam in het landelijk gebied.


 

Terug