"Groeien door te leren. Leren door te trainen. Trainen door te reflecteren."

“De Heemhoeve”
Postbus 95
7490 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@heemhoeve.nl

Trainingen

De Heemhoeve biedt praktijkgerichte trainingen in verschillende disciplines aan. We bieden trainingen aan in projectmanagement, groepsmanagement, ondernemersmanagement en persoonlijke effectiviteit. De Heemhoeve traint met name in-company. Daarnaast bieden wij een aantal open trainingen, waarvoor u zich individueel kunt inschrijven. Ook persoonlijk maatwerk is bij ons mogelijk. In alle gevallen besteden wij veel aandacht aan de borging.

In-company trainingen

Onze in-company trainingen zijn maatwerktrajecten. Soms heeft de organisatie de vraagstelling, de beoogde resultaten en de inhoud van de training al geheel duidelijk. Meestal moet er echter nog helderheid komen in vraagstelling, beoogde resultaten en meetbare doelen. De inhoud van de training en de werkvormen vullen we nadien in. Samen met de organisatie bieden we deze duidelijkheid.
De vraagstelling kan goed aansluiten bij een open training. In dat geval zal het maatwerk met name de casuïstiek binnen de organisatie betreffen. Zodat we direct ondersteuning kunnen bieden bij de verankering in de praktijk.

Evenals bij open trainingen geldt voor in-company trainingen dat altijd afstemming met de deelnemers plaatsvindt ten aanzien van de vraagstelling en hun persoonlijke leerdoelstellingen. Bovendien krijgt de actuele casuïstiek in de werksituatie veel aandacht. Dankzij onze jarenlange praktijkervaring kunnen we inhoudelijk inspelen op de problematiek op de werkvloer. Hierdoor zijn we in staat oplossingsrichtingen te bieden voor de vraagstukken die spelen. Kortom, een combinatie van inhoud en vorm. Elke training wordt afgesloten met minimaal één actiepunt: wat ga je op basis van het geleerde als eerste anders doen als je terug bent op je werkplek?

Open trainingen

In geval van open trainingen (dit zijn trainingen op basis van een individuele inschrijving), wordt enkele weken voor aanvang van de training aan de deelnemer gevraagd zijn/haar persoonlijke leerdoelstellingen concreet en meetbaar te formuleren. Tevens krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om binnen de thematiek van de training zijn/haar eigen vraagstelling(en) in te brengen. Deze vraagstelling(en) brengen we zoveel mogelijk in de casuïstiek in.

Borging

De praktijk is weerbarstig. Oefening baart kunst. Een terugkomdag is een ideale mogelijkheid om de implementatie van het geleerde te borgen, te borgen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk gerealiseerd is/wordt. Gedrag nog net even aan te scherpen en te voorkomen dat mensen vervallen in oude gewoonten en patronen. Afwijkingen tussen de goede voornemens en de dagelijkse praktijk te analyseren. Om zo tot het beste resultaat te komen. De Heemhoeve hecht dan ook veel belang aan een terugkomdag.