"Groeien door te leren. Leren door te trainen. Trainen door te reflecteren."

“De Heemhoeve”
Postbus 95
7490 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@heemhoeve.nl

Organisatieontwikkeling

3138200-laag

200398569-001

De Heemhoeve begeleidt organisaties in hun ontwikkeling en gaat daarbij uit van de bestaande situatie. Graag werken we samen met de opdrachtgever aan het gewenste eindresultaat. De organisatie bepaalt en formuleert haar visie, doelen en strategie. Wij ondersteunen daarbij in het vormgeven van een passend ontwikkelingstraject.

Action learning

Met name action-learning is een methode die we graag toepassen en die ons op het lijf is geschreven. Het is een techniek waarbij het leren plaatsvindt door te reflecteren op afgeronde en nog geplande taken. Een effectief instrument om als groep gezamenlijk nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en deze toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden. De focus ligt daarbij op organisatievraagstukken, het effectief reageren op veranderingen en het implementeren van mogelijke oplossingen. Onze methode leidt tot inzicht in de competenties waarover de organisatie moet beschikken om succes te hebben. De Heemhoeve ondersteunt de organisatie zowel bij het ontwikkelen van deze competenties als bij het scheppen van voorwaarden waarbinnen deze competenties kunnen groeien.

Werkwijze

De Heemhoeve start elk traject met de vraagstelling van de opdrachtgever, een analyse van de huidige situatie en het beoogde resultaat. Het beoogde resultaat wordt vertaald in meetbare doelen.Van daaruit stippelen we samen met de organisatie een traject uit, waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van het meest effectieve instrumentarium: organisatieadvies (en implementatie), intervisie, coaching, trainingen of een combinatie hiervan. Vaak leidt dit tot een bijstelling van de vraag en/of het beoogde resultaat.