Projectmanagement trainingen

  • Heb jij regelmatig het gevoel dat je achteraf gezien een project beter en/of anders had kunnen of willen aanpakken?

  • Hol jij altijd achter de feiten aan?

  • Liggen jij en je opdrachtgever toch niet altijd op één lijn?

Concreet resultaat, multidisciplinair, eenmalig, tijdelijke omgeving en beperkte middelen. Dit zijn de basiskenmerken van een project. Onze projectmanagement training ‘Bouwen is meer dan een kunstje’ is een meerdaagse workshop waarin de beginselen van projectmatig werken aan bod komen.

Werkwijze?

Uiteraard is er eerst tijd voor een intake. Zo kunnen wij elkaar leren kennen en leerdoelen en aandachtspunten formuleren. Deze punten komen natuurlijk terug in de workshop. Gestart wordt met een theoretische inleiding in het projectmanagement, gevolgd door een aantal technieken binnen het projectmanagement. Deze worden in het kort geoefend. Daarna komen de vaardigheden aan bod: hoe ga je om met rollen en belangen van de verschillende stakeholders rond het project. Vervolgens ga jij met deze bagage zelf aan de slag. Gezamenlijk met de andere deelnemers bouw je in een beperkt tijdsbestek een concreet object, waarin iedere deelnemer zijn eigen rol krijgt. Het project krijgt concreet zijn aanvang. Regelmatig wordt het bouwproces stil gelegd en worden de technische voortgang en de groepsprocessen geëvalueerd. Daarnaast worden de projectrollen gewisseld zodat je het inzicht in het eigen gedrag en de rollen die bij jouw persoonlijkheid passen vergroot. Bovendien ervaar je hoe je obstakels in een project kunt ombuigen en nog belangrijker, hoe je ‘beren op de weg’ tijdig kunt ‘afschieten’.

Wat levert dit op?

  • Je leert om projectdoelstellingen helder te definiëren

  • Je leert het werken en omgaan met de verschillende projectfasen

  • Je leert processen te beheersen en risico’s te herkennen

  • Je verkrijgt meer inzicht in specifieke rollen en belangen van de diverse projectspelers

Voor wie?

‘Bouwen is meer dan een kunstje’ is voor een ieder die zich de principes van het projectmanagement eigen wil maken; projectleiders in hun eerste projecten, projectmedewerkers, projectondersteuners.

Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer