"Groeien door te leren. Leren door te trainen. Trainen door te reflecteren."

“De Heemhoeve”
Postbus 95
7490 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@heemhoeve.nl

Intervisie

72210755
  • Heeft u de behoefte om vraagstukken op het werk professioneel met anderen te bespreken?
  • Geeft het u voldoening om anderen te helpen bij het analyseren van hun vraagstukken en het vinden van oplossingen?
  • Wilt u uw visie verbreden door over uw eigen grenzen heen te kijken?

Laten we dan eens om tafel gaan!

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij een groep professionals elkaars zienswijze deelt op het gebied van werkgerelateerde vraagstukken. Binnen een vaststaande aanpak staan het eigen handelen en de eigen professionaliteit centraal. De groep tracht tot een verbreding van het oplossingsrepertoire te komen door middel van een autonoom, ervaringsgericht leerproces. Deelnemers zijn gelijkwaardig in kennis en ervaring. Wel zijn kennis en ervaring bij voorkeur in uiteenlopende situaties en bedrijfstakken opgedaan. Motivatie, vertrouwen en respect zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede intervisie. Effectieve communicatie en gesprekstechnieken vormen de basis voor succesvolle intervisie.

Doelgroep:
Managers, consultants en stafmedewerkers in uiteenlopende vakdisciplines. Professionals die enkele jaren ervaring hebben opgedaan in hun vakgebied en die willen werken aan ordening, beoordeling, vernieuwing en verbreding van hun kennis en vaardigheden.