"Groeien door te leren. Leren door te trainen. Trainen door te reflecteren."

“De Heemhoeve”
Postbus 95
7490 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@heemhoeve.nl

Welkom bij de Heemhoeve

71952448

Een samenleving die zich continu ontwikkelt, vraagt om organisaties die anticiperen op deze ontwikkelingen. Organisaties moeten zich voortdurend afvragen of het huidige beleid en de gekozen strategieën nog voldoen.  

Mensen begeleiden en ondersteunen in het veranderingstraject, rekening houdend met hun persoonlijke kwaliteiten en doelen; dat is waar de Heemhoeve voor staat. Door mensen zélf tot nieuwe inzichten te laten komen. Nieuwe inzichten over hun eigen rol en die van anderen binnen de organisatie. In een team of een projectgroep, waarvan u de leider, projectmedewerker of projectbetrokkene bent.